bg-image

Nauunawaan namin ang mga natatanging hamon na kinakaharap ng mga indibidwal kapag Ingles ang kanilang pangalawang wika.  Dahil lahat ng aming kurso ay itinuturo sa Ingles, at lahat rin ng pagsusuri ay dapat sagutan sa Ingles, may mga pagpipilian para tulungan kang magtagumpay sa aming mga kurso at programa.

Mga aprubadong translator

Para sa mga mas gusto ang personal na tulong, mayroon kaming listahan ng mga aprubadong translator na available para samahan ka sa panahon ng kurso. Makatutulong ang mga dalubhasang propesyonal na ito na punan ang anumang problema sa wika at tinitiyak na mauunawaan mo nang mabisa ang nilalaman. Makikita mo ang listahan ng mga aprubadong translator sa https://www.nzta.govt.nz/driver-licences/new-residents-and-visitors/approved-translators/

Mga online na kurso

Maaaring isalin ang aming mga online na kurso sa 36 wika.  Kapag available ang mga online na kurso, magagamit ang mga ito bilang alternatibo sa aming mga kurso sa silid-aralan.  Magagamit din ang online bilang suporta sa mga kurso sa silid-aralan at bigyan ka ng opsyon na matutunan ang babasahin bago ang iyong kurso sa klase.

Subukan ito

Makakapunta ka sa mga kurso sa silid-aralan at maghintay at tingnan ang mangyayari.  Pero dapat mong malaman na gumagamit ng timetable ang aming team.  Kung hindi mo matatapos ang anumang pagsusuri sa pinapayagang oras, magpapatuloy ang kurso sa susunod na module.  Kapag may oras pa sa araw, tutulungan ka ng aming team na tapusin ang anumang hindi natapos na bahagi ng kurso, pero kapag naubusan kami ng oras, kailangan mong mag-rebook sa isa pang kurso na may karagdagang gastos.

Sumali sa amin sa TR Driver Training at maranasan ang sumusuporta at inklusibong kapaligiran ng pag-aaral.